Info bestrijdingsmiddelen

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Op elke werkbon (zie blad wijzer nummer 2 in de Arvo Map) staat vermeld met welke bestrijdings middelen wij werken. Nummers van het NVIC (Nederlands Vergiftigings Informatie Centrum) 030-2748888 24 uur per dag staan ook vermeld op het contractblad (zie bladwijzer nummer 1 in de Arvo map) Alle bestrijdings middelen ter bestrijding van muizen vallen onder de Toxicologische groep: Anti-coagulant. Dit zal gevraagd worden door een arts of dierenarts als er sprake is van vergiftiging bij derden. Vitamine K gaat de vergiftiging tegen.

Voor etiketten van bestrijdings middelen:
www.edialux.nl

Voor etiketten van insecticides:
www.edialux.nl

Of via
www.killgermriwa.com

Maatwerk door samenwerking